Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya busslinjer i stan

Västeråsarna åker färre bussresor per invånare än i andra jämförbara städer. Det vill Västerås stad ändra på.

Annons

Som Sveriges femte största stad hamnar Västerås inte ens i tio-i-topp vad gäller antal bussresor per år.

– Vi har inte samma utbud som andra städer. Grunden till dagens linjenät går till-baka till 1970-talet. Den har varit oerhört produktions-effektiv, men inte resenärvänlig, säger Maria Rydström, områdeschef på VL.

Nu ska resenärernas behov av tillgänglighet vara i fokus, liksom miljö och säkerhet. En viktig faktor är tätare trafik och kortare restid.

I två år har projekt Smartkoll studerat kollektivtrafiken och nu lämnat en slutrapport och ett förslag till politikerna att ta ställning till.

– Även om politikerna skulle säga nej har vi med oss mycket kunskap om hur vi kan jobba vidare med marknadsföring och enkla förbättringar utan att öka budgeten, säger Karin Widén, som varit huvudprojektledare och jobbar som transportplanerare på tekniska nämndens stab.

Förslaget finns med fyra olika mängd linjeutbud med olika ökad nettokostnad. Om politikerna säger ja till förslaget med störst utbud innebär det en ökad nettokostnad på 49 miljoner kronor till 144 miljoner kronor per år, jämfört med rambudgeten 2011.

Det nya linjenätet ska enligt det förslaget bestå av ett stomnät på sju linjer som utgör en bas i tätortens trafiksystem, kompletteringslinjer i tätorten och landsbygds-linjer, och är planerad att införas hösten 2012. Tanken är att den nya satsningen kommer att öka resandet och på sikt innebära behov av ytterligare utbyggnad.

Landsbygdslinjerna tas bort från city och kommer att trafikera olika delar av ringen för att nå Centralstationen. Det blir därmed färre bussar som trängs i city. På Vasa-gatan, Stora gatan och Kopparbergsvägen kommer enbart stadstrafikens linjer att köra.

Satsningen innebär ett behov av ny infrastruktur. Lasarettsområdet behöver en ny bussgenomfart och nya hållplatser, liksom Vallby-Brottberga. En bättre framkomlighet behövs mellan Centralstationen och Stora gatan, nya hållplatser på Erikslund, ny vändplats vid Coop Stenby och en ny bussgata genom Bäckby centrum. Kostnaden för investeringarna inför trafikstarten uppgår till omkring 28 miljoner kronor. En del av dessa kostnader kommer att bekostas av ett par störra aktörer och markägare.

Rapportens slutsats är att bussresandet kommer att öka med cirka 40 procent till 2015 i Västerås tätort, att bilresandet minskar med cirka 2 procent och att det finns en tydlig samhällsekonomisk vinst att satsa på förslaget.

Smartkolls förslag påverkas inte av den nya kollektivtrafiklagen, som innebär att privata bussbolag kan starta egena busslinjer, nästa år.

– Det finns ingen linje som är kommersiellt gångbar. Men hur den nya myndig-heten för kollektivtrafiken påverkar vet nog ingen, säger Maria Rydström på VL.

I juni ska kommunfullmäktige fatta beslut om driftsbudgetet för 2012, och därmed besluta om projekt Smartkolls förslag ska genomföras.

Mer läsning

Annons