Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Om oljekatastrofen inträffar

En oljeolycka på Mälaren får snabbt stora konsekvenser. Nu finns en saneringsplan för olje- och kemikalieolyckor på sjön som har en intensiv båttrafik samtidigt som den är dricksvattentäkt för cirka två miljoner människor.

Annons

Så här kan det gå till: Kustbevakningen får veta att stora mängder olja läckt ut i Mälaren och åker snabbt till platsen. Räddningstjänsten i Västerås larmas och en räddningsledare utses. Det gäller att hålla utsläppet så litet som möjligt och att ta upp det som släppts ut. De första timmarna efter olyckan är avgörande.

Men det är en stor båt som sprungit läck samtidigt som det blåser. Oljan driver snabbt mot land, När den svarta sörjan nått land är det Västerås stad som har ansvar för saneringen.

Mälarens stränder och sjöbottnar kan förstöras för lång tid framåt, Stora kostnader för samhället väntar.

Krisledningsnämnden träder in, ledd av kommunstyrelsens ordförande. En saneringsledare utses och skyddsvärda områden prioriteras.

Saneringsledaren informerar sig om skadeläge och omfattning, bedömer risker för människor och miljö och försöker avvärja dem. En operativ saneringsledare avgör vad som ska göras och i vilken ordning, fördelar resurser och ser till att alla inblandade samarbetar.

Avfallshanteringen är ett omfattande jobb. Vafab miljö kan ta hand om oljeförorenade massor, avfallsstationen på Gryta har plats för 120 000 ton. Grannkommunerna gör sig beredda att också ta emot avfall. Vafabs transportörer har kapacitet att köra det farliga avfallet.

I hamnen erbjuder Mälarhamnar plats för mellanlagring i cisterner. Hamnen hjälper också till med länsor, och sjötransporter av uppsamlat avfall.

Mälarenergi har jour som vanligt och ser till att dricksvattenintagen skyddas, med hjälp av länsor.

Många frivilliga vill ställa upp för att sanera stränderna. De måste dock ha en viss utbildning, avtal och försäkring för att få delta i det riskabla jobbet. De frivilliga ska registreras med namn telefonnummer och personnummer.

Kriskommunikationsgruppen och Västerås stads informationschef ska se till att allmänheten får information.

Båttrafiken på Mälaren är tät och väntas öka. På fartygen finns oljeprodukter och kemikalier som bensin, diesel, olja och ammoniak. Varje år transporteras nära tre miljoner ton gods på Mälaren.

Det är nära till land och därför kan en oljeolycka direkt få stora konsekvenser. Vattenverken är mycket känsliga för alla slags föroreningar.

Saneringsplanen innehåller många detaljer, bland annat om vilka experter och resurser som finns att tillgå samt vilka myndigheter som kopplas in vid en olycka. Planen anger också var det finns terrängfordon, solbilar. Sugbilar, båtar för sanering nära stränderna, grävlastare med mera. Vid en olycka behövs sänsor, dukar, hinkar, spadar, containers, plastsäckar, stövlar. Andningsskydd, skyddskläder och mycket annat.

Mer läsning

Annons