Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rektor fick inte veta att elever bråkat – skola kritiseras

Rektorn blev inte informerad om att en elev upplevt att hen blivit kränkt på en skola i Västerås. På grund av det får nu Västerås kommun, som ansvarar för skolan, kritik av skolinspektionen.

Annons

Det var i början av höstterminen som en förälder anmälde till skolinspektionen att hens barn utsatts för kränkande behandling i samband med att fyra elever råkade i luven på varandra på skolgården. Bland annat ska ett av barnen ha uttalat någon form av hot mot eleven och ett annat barn. Den utsatta eleven ska i sin tur ha knuffat och kastat saker på några av sina kamrater.

Den berörda skolan uppger till skolinspektionen att skolans personal redde ut vad som hänt genom att prata med både barnen och den utsatta elevens vårnadshavare. Sedan drog skolan, enligt skolinspektionens beslut, slutsatsen att det rört sig ”om en jämbördig konflikt mellan eleverna” och att man uppfattade det som att anmälaren var ”nöjd med hur man hanterat händelsen på skolan”.

Dessutom framhöll skolan att ingen av eleverna verkade ha blivit rädd, arg eller ledsen i samband med bråket och att personalen inte uppfattat det som att någon av eleverna känt sig kränkt.

Skolinspektionen konstaterar i sitt beslut att skolpersonalen utrett händelsen, men att varken rektorn eller kommunen (vilket är skolans huvudman) informerats om det som hänt. Det får kommunen, i sin egenskap som huvudman för skolan, kritik för på grund av att ”varken personal eller rektor ska göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls till rektor respektive huvudmannen.”

I beslutet slås fast att det är av stor vikt att ”det finns fungerande system för rapportering och kommunikation mellan skolan och huvudmannen” för att ”huvudmannen ska vara informerad om och kunna följa varje enskilt fall av uppgiven kränkande behandling”. Därför har kommunen nu på sig till den 3 april i år att vidta åtgärder så att det säkerställs att personal anmäler till rektor om en elev känner att hen blivit behandlad kränkande.

Mer läsning

Annons