Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjukhusen ska spara 162 miljoner Kan innebära höjda patientavgifter

Nästa år kan bli tungt för Västmanlands läns sjukhus. Verksamheten ska då spara 162 miljoner. ”Beslutet är taget med politisk enighet”, säger Denise Norström (S), landstingsråd.

Annons

Landstinget. Som VLT tidigare berättat fick landstingets senaste delårsrapport kritik av revisorerna. Hälso- och sjukvården beräknas gå med underskott och revisorerna skrev att det är ”mycket allvarligt” att förvaltningarna inte lyckas anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna”.

På onsdagen beslutade landstingsstyrelsen om att genomföra ett antal åtgärder för att spara pengar inom sjukhusvården.

En särskild styrgrupp har tillsatts, som ska arbeta med att försöka hitta sätt att spara pengar i verksamheten.

Tjänstemännen har fått i uppdrag att utreda vilka konsekvenser olika sorters sparåtgärder skulle få för verksamheten. En av de åtgärder som nämns är höjda avgifter. Denise Norström (S), landstingsråd, vill inte svara på om det blir höjda patientavgifter nästa år.

– De har fått i uppdrag att titta på det. Vi säger inte nej till att utreda det, säger hon.

En annan åtgärd som nämns är ”utbudsbegränsning”. Inte heller i det fallet kan Denise Norström berätta vad det konkret kommer att innebära för patienten.

– Vi fattar inte medicinska beslut. Personalen måste fatta de besluten. Prioriteringar om vad som är viktigast sker dagligen, säger Denise Norström.

Ett övergripande mål är att sjukhusvården ska bli mer mätbar i siffror för att det ska gå lättare att kontrollera och planera verksamheten. Inspirationen kommer från industrivärlden.

– Vi ska tänka i produktionstermer. Det blir en liten omvälvning, säger Denise Norström.

Landstinget i Västmanland hoppas även att få in pengar genom att kunna sälja vård till andra landsting.

Den 27 mars nästa år ska tjänstemännen ha utrett vilka konkreta konsekvenser åtgärderna får.

Så långt är samtliga partier i landstingsstyrelsen överens. Tanken är att det ska ge mer långsiktiga beslut om ekonomin.

– Om vi har politisk enighet då håller det över tid, säger Denise Norström.

De rödgröna partierna i landstinget har också beslutat att ge mer pengar till vårdcentraler och övrig primärvård. Syftet är att det ska göra att fler patienter får behandling på den nivån, vilket ska avlasta sjukhusen.I det fallet har de borgerliga partierna i landstinget en annan uppfattning.

Att utföra den sortens enklare vård som inte behöver utföras på sjukhus är redan primärvårdens uppgift, menar Tomas Högström (M), oppositionsråd. Det är ingenting som ska behöva kosta något extra.

– Vi ska inte behöva betala familjeläkarna två gånger för ett uppdrag de redan har, säger han.

Sparförslag för Västmanlands sjukhus

Följande förslag på spar­åtgärder inom Västmanlands sjukhus ska utredas av tjänste­männen.

Inom patientområdet:

Höjda avgifter.

Utbudsbegränsning.

Minska överbeläggningar.

Minska slutenvård som kan undvikas.

Minska återinläggningar.

Minska vårdskador som genererar vårdtillfällen och/eller förlängd vårdtid.

Översyn av läkemedel.

Inom personalområdet:

Reducera övertid.

Minska den totala arbetade tiden.

Halvera nyttjandet av bemanningsföretag.

Övriga åtgärder:

Öka Västmanlands ­sjukhus intäkter genom att sälja mer vård till när­liggande landsting.

Minska utgifterna genom att köpa in mindre vård.

Stänga laboratoriet i Fagersta.

En åtgärdsplan ska presenteras den 27 mars 2013.

Mer läsning

Annons