Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Staden vill satsa på gröna tak

Västerås vill satsa på gröna tak men på Vallbys allaktivitetshus blev det för dyrt. Merkostnaden skulle bli närmare 400 000 kronor.

Annons
Grönt tak. På Fyrtornets förskola på Farledsgatan 3 i Västerås.Foto: Tony persson

Byggnadsnämnden har utrett gröna tak och tycker att Västerås ska satsa mer på det.

I praktiken är det dock inte så enkelt.

–Vi har haft planer på ett grönt tak på Vallby men tagit bort det på grund av för höga kostnader, säger Per Widerstedt, projektledare på bostadsbolaget Mimer.

Allaktivitetshuset får en yta på 1 100 kvadratmeter. Taket skulle ha kostat 350000–400 000 kronor mer om man hade valt det dyrare, gröna taket.

Per Widerstedt menar att upphandlingsklimatet är tufft just nu och att det är svårt att få bra priser över huvud taget.Gröna tak har dock många fördelar, menar han.

–De är trevliga att titta på och de suger upp fukt, så att mindre vatten rinner ned vid regn.

I Västerås finns gröna tak bland annat på Fyrtornets förskola på Lillåudden och på miljöbodar. Kvarteret Bergsgrottan på Pettersberg har gröna tak på garage och förråd.

När den nya sopförbränningsanläggningen byggs vid kraftvärmeverket får bränsleberedningsbyggnaden ett 8700 kvadratmeter stort och välvt tak som kommer att synas från Johannisberg och Mälaren.

Nu ska Västerås få en policy för gröna tak. På ett grönt tak finns vegetation på en stor del av ytan. Växtligheten är vanligen sedumarter. De kan anläggas på de flesta tak där lutningen inte är större än 30 grader.

Gröna och bruna tak

Ett grönt tak är ett tak där vegetation växer på en stor del av ytan. Det finns också bruna tak, där växterna självsår sig.

Växtligheten är vanligen sedumarter, alltså fetbladsväxter. De kan anläggas på de flesta tak där lutningen inte är större än 30 grader.

Taken måste underhållas mer eller mindre mycket, beroende på underlaget. Ett tjockare jordlager kräver mer underhåll medan växtlighet på tunn jord eller mineralull bara måste rensas en gång om året.

Tak med växtlighet kan sänka temperaturen i staden, minska mängden damm och partiklar, isolera mot buller och vara platser för rekreation.

Gröna tak är vanligast i Tyskland, där man har lagstiftat för att förenkla anläggningen av dem.

Mer läsning

Annons