Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tätt och grönt istället för öde

Västerås stad vill bygga bort de öde ytor som i dag finns i stationsområdet. Målet är att det ska bli en grön ny stadsdel med plats för bostäder, kontor och handel.

Annons
Flera spår i stationsfrågan. Två exempel på hur det nya resecentrum skulle kunna se ut från södra sidan. Båda förslagen har en byggnad placerad över spåren och med gång- och cykelpassage under spårområdet.illustration: sweco architects ab

Det nya resecentrumet som planeras och som VLT skrev om tidigare är den centrala delen i omdaningen av stationsområdet från Hamngatan till Pilgatan.

Men den fördjupade översiktsplanen som från i dag är ute på samråd innehåller även många andra förändringar.

Flera nya kvarter ska byggas. Kommunen räknar med ett tusental bostäder i stadsdelen om cirka 15 år.

Husen ska variera i höjd men de flesta blir fem till sex våningar. Tanken är att stadsbebyggelsen ska vara blandad med såväl bostäder som affärer, service och kontor inom samma område. Kultur, idrott och andra verksamheter för allmänheten får också plats.

Lokalerna i bottenvåningarna ut mot gatan är främst tänkta för handel och annat som riktar sig mot allmänheten.

– Det blir mycket nytt men vi bevarar också mycket av det gamla. Tegelbyggnaderna i området symboliserar det industriella arvet och utan dem skulle nog området bli väldigt själlöst, säger Patrizia Strandman, projektledare för 3B som arbetar med att förändra stationsområdet.

Hela området är tänkt att bli en länk mellan centrum, vattnet och intilliggande stadsdelar. På så vis vill kommunen bygga bort de barriärer som finns i form av järnvägsspåren, Kungsängsgatan och Södra Ringvägen.

Det blir tre nya passager utöver de som i dag finns under järnvägen vid Hamngatan och Pilgatan.

Vid resecentrum blir det passager under och över spåren och i den nordöstra delen av stationsområdet ska det byggas en passage under järnvägen för cyklister och gående.

De tomma, öde ytor som till viss del präglar området i dag byts ut mot tät stadsbebyggelse.

För att få in naturen i den nya stadsdelen blir det trädalléer längs flera gator, bland annat Kungsängsgatan, Verksgatan och andra huvudgator som utformas med trädplanteringar.

Några nya mindre parker ska anläggas enligt planförslaget, bland annat en mellan spårområdet och friidrottshallen och en som placeras strax norr om avloppsreningsverket.

Det förs diskussioner om att Kungsängsverket, som har hand om avloppsrening, ska flyttas från stationsområdet till en annan plats. Men i planförslaget finns avloppsreningsverket kvar i sitt nuvarande läge.

På Stora torget i dag, mellan klockan 12 och 14, går det att se förslag på stationsområdets förvandling. Politiker och tjänstemän finns på plats för att svara på frågor och det finns skisser och kartor att studera.

Med visningen inleds samrådet som pågår till 30 november.

Efter samråd och utställning ska fullmäktige besluta om översiktsplanen innan sommaren nästa år.

Byggstart av det nya resecentrumet påbörjas 2015. Hela stationsområdet ska stå färdigt 2026.

Mer läsning

Annons