Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vafab ökar produktionen av fordonsgas efter miljonbidrag

Naturvårdsverket har beviljat Vafab Miljö 32 miljoner kronor i bidrag för att bolaget ska kunna öka produktionen av biogas för fordon.

Annons

Biogasen kan ersätta diesel.

Investeringsstödet från Naturvårdsverket är den del av myndighetens satsning Klimatklivet. Stödet används till investeringar som ger minskade utsläpp av växthusgaser.

– Investeringsstödet ger oss möjlighet att utveckla och uppgradera vår produktion av biogas, säger Pernilla Widén, avdelningschef för Process och underhåll på Vafab Miljö, i ett pressmeddelande.

– Stödet innebär att vi kan fortsätta hålla den höga ambitionsnivån när det gäller miljöprestanda som vi vill ha.

Vafab Miljö har sedan 2005 rötat matavfall från företag och hushåll tillsammans med vallgrödor från lokala lantbruk på Gryta avfallsanläggning i Västerås. Vid rötningen tas energi och näringsämnen i det organiska materialet tillvara genom produktion av biogas och biogödsel.

Även biogas från det kommunala reningsverket Kungsängsverket transporteras till Gryta avfallsanläggning där den uppgraderas till fordonsgas.

Fallfrukt rötas till biogas vid Vafabs anläggning.

Biogasen som Vafab Miljö producerar används som fossilfritt, miljövänligt drivmedel för bussar i kollektivtrafik, taxibilar och privatbilar. Biogödseln används av lokala lantbrukare som gödningsmedel vid livsmedelsproduktion. I dag är efterfrågan på biogas i regionen större än produktionen.

Vafab beräknar att den fordonsgas som företaget kan tillverka från biogasen under rötkamrarnas livstid kommer att motsvara omkring 58 miljoner liter diesel.

– Genom att ersätta bensin och diesel med biogas kan dessutom flera hälsofarliga utsläpp som hälsovådliga partiklar, kolväten, kväveoxider och svaveldioxider minskas avsevärt, säger Pernilla Widén.

– Biogödseln sluter kretsloppet mellan stad och landsbygd, vilket minskar behovet av importerad konstgödsel. Biogödsel är ett viktigt organiskt gödselmedel i lantbruket och tillför marken både mull och växtnäringsämnen.

Mer läsning

Annons