Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vården gick back

Landstinget gick back med 44 miljoner 2011 jämfört med budget, trots högre skatteintäkter än väntat.

Annons

Men det kunde gått bättre. Det var bland annat en stor oväntad minuspost på 159 miljoner som drog ner resultatet. Den handlar om att alla landsting, som en följd av ränteläget, måste avsätta mer pengar för pensioner jämfört med tidigare.

– Så det mest oroande är att vården gör fortsatt minus, säger landstingsrådet Denise Norström (S).

För tredje året i följd går sjukhusvården back jämfört med budget. För Västmanlands sjukhus blev det ett underskott på 182 miljoner, en ökning med 60 miljoner sedan 2010.

– Trots besparingar på ett håll så har kostnaderna ökat någon annanstans, konstaterar Norström.

Men hon ser ett eventuellt hoppfullt tecken:

– Under januari och februari så ser vi att kostnadsökningskurvan viker av. Förhoppningsvis ser vi en begynnande trend åt rätt håll. Det skulle vara väldigt bra också psykologiskt att personalen kan se att det man sliter med får effekt.

Sjukhusledningen får gneta vidare med att klara av sparbeting, årets sparkrav ligger på 70 miljoner.

– Just nu har sjukhusledningen inte kommit med några förslag av större karaktär somvipolitikermåsteta tagi.

På lång sikt hoppas landstingsrådet på ett bättre samarbete med kommuner och primärvård, särskilt kring de allt fler äldre som har många sjukdomar. Om de slipper sjukhusvård så länge som möjligt så bidrar det till att hålla kostnaderna i schack.

Landstingets ekonomiska mål

Landstinget har ställt upp mål för ekonomin som ska uppnås på kort sikt.

Följande mål uppnåddes: Landstingets lån översteg inte 500 miljoner. Kostnaderna höll sig inom ramen för skatteintäkterna.

Följande mål uppnåddes inte:

2011 års resultat blev sämre än 60 miljoner. Arbetad tid minskade inte jämfört med 2010. Tillräckliga medel avsattes inte för framtida pensioner.

Mer läsning

Annons