Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi rapporterar alla avvikelser i omsorgen

Attendos regionchef svarar signaturen "anhörig" och Carin Lidman (S) om boendet Södergården.

Annons
Södergården. Det kan vara ett etiskt dilemma att ge omsorg till en person som inte vill ta emot den, skriver Attendos regionchef.             Foto: Tony Persson/arkiv

Carin Lidman (S) skrev den 27 juni om Attendo Södergården. Upprinnelsen till hennes debattinlägg är kritik från närstående till en boende på Södergården.

Lidman skriver att alla parter som är inblandade i vården och omsorgen om äldre och sjuka måste ha ett bra samarbete, och att det är viktigt att vård och insatser dokumenteras. Jag instämmer helt och fullt med Carin Lidman i detta.

Den 1 juli skrev även signaturen ”anhörig” om sitt missnöje med Södergården. Den anhörige är bland annat missnöjd med duschning, nagelvård och städning i verksamheten. Skribenten tycker även att bemanningen är för låg.

Bemanningen på Södergården är inte lägre än generellt i Västerås men jag vill beklaga de närståendes missnöje och att de upplever att Södergården inte ger en god omsorg till deras anhöriga.

Attendo strävar alltid efter att ge vård och omsorg utifrån den enskildas behov, och det är viktigt för oss att närstående känner en tilltro till omsorgen.

Det är många gånger ett etiskt dilemma för våra medarbetare att ge omsorg till en person som inte vill ta emot den. Vi kan aldrig tvinga en person till insatser, såsom dusch exempelvis, och medarbetarna har ibland en utmaning i att försöka motivera och övertala för att få utföra omsorgen.

Carin Lidman skriver att närstående uppger att inga avvikelser är rapporterade kring omsorgen av den äldre och framhåller att detta tyvärr är ett generellt problem främst bland de privata utförarna.

Hon skriver även att äldrenämnden under 2013 gjorde en uppföljning av Attendo Södergården och att man då fann ett antal områden i verksamheten som behövde förbättras. Bland annat skriver hon att granskningen visade på brister i näringstillförsel för de äldre.

Det stämmer att Attendo inte fick fullt godkänt vid granskningen, men under våren har vi åtgärdat och fått godkänt på samtliga punkter.

Däremot vill jag bestämt tillbakavisa att det skulle ha funnits brister i näringstillförseln – det har Lidman fått om bakfoten.

Att Attendo inte skulle rapportera avvikelser i omsorgen stämmer inte heller. Vi arbetar enligt de riktlinjer som finns och har även ett eget mycket tydligt kvalitetsledningssystem.

Vi uppmanar våra medarbetare att hellre rapportera en gång för mycket än en gång för lite, det är en del i vårt ständiga förbättringsarbete.

Det finns heller ingen forskning eller annan form av faktabaserad källa som visar att privata utförare skulle vara sämre än de kommunala på att rapportera avvikelser.

Snarare är de privata utförarna ofta bättre än de offentliga i sitt kvalitetsarbete. Vi har inget självklart existensberättigande som de offentliga utförarna har, utan behöver varje dag bevisa vårt värde i välfärden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons