Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vicki Skure-Eriksson (C): Västeråslärarnas löner står sig väl i jämförelse

Hej ”ämneslärarstudent”! Här kommer ett svar på din insändare i VLT om varför du borde bli lärare i Västerås. Först och främst vill jag tacka dig för att du valt att utbilda dig som lärare och vill bidra till att forma framtidens samhällsmedborgare.

I SKL:s ranking för läsåret 2015/2016 hamnar Västerås på plats 215. Det är naturligtvis inte en placering som jag är nöjd med. Det finns skolor som inte lyckats ge elever tillräckligt stöd för att de ska klara godkänt och nämnden och förvaltningen jobbar på olika sätt för att stötta skolorna att öka måluppfyllelsen.

Det är också viktigt att komma ihåg att Västerås på kort tid tog emot en stor andel elever som flytt till Sverige från krig. Flera av dem har haft lite eller begränsad utbildning på grund av oroligheter och fruktansvärda upplevelser innan de kom till Sverige, men i statistiken ställs det samma krav på måluppfyllelse för dessa barn som på barn som är födda och uppvuxna i Sverige, trots att flera av dem bara hunnit gå några månader i svensk skola. Det i sig påverkar de totala elevresultaten.

En sund ekonomi är grunden för att de satsningar som görs på skolan ska få full effekt. Under 2016 gjorde grundskolenämnden en historisk vändning, från ett underskott på knappt 39 miljoner totalt 2015, till ett överskott på knappt 13 miljoner. Överskottet berodde främst på färre elever än beräknat. Den kommunala skolan klarade ekonomi i balans för första gången sedan 2009, vilket innebar att vi inte behövde betala ut extra ersättning till de fristående verksamheterna, något vi är tvungna att göra om den kommunala verksamheten går back.

Under 2017 har vi fortsatt att satsa på grundskolan, bland annat med 4 miljoner extra till elevhälsan och 3 miljoner extra till fritidshemmen och en historiskt stor satsning på drygt 30 miljoner ytterligare till grundskolan, med fokus att höja kunskapsresultaten hos elever i socialt utsatta områden.

Vad gäller lönenivåerna så finns det enskilda lärare som fått höjd lön när de gått till annan kommun, men när vi tittar på statistiken står sig löneläget i Västerås kommunala skolverksamheter väl i jämförelse med lönenivåerna i kommuner av Västerås storlek och även med flera av våra angränsande kommuner.

Lönen är viktig men inte allt. För att rekrytera och behålla kompetent personal är det även andra faktorer som spelar in, som trivsel och att känna att man får utvecklas som pedagog.Vi har många engagerade medarbetare runt om på våra skolor. Andelen behöriga lärare har ökat, men vi behöver öka andelen behöriga pedagoger ytterligare inom grundskolan, särskolan och fritidshemmen. Kontinuerlig fortbildning, kollegialt lärande, inkluderande lärmiljöer, undervisning på vetenskaplig grund, språkutvecklande och lösningsfokuserat arbetssätt, IKT-mentorer och digitala hjälpmedel är några exempel på viktiga pedagogiska verktyg som vi jobbar med i Västerås.

Flera av Västerås kommunala skolor tar emot studenter från lärarutbildningen vid Uppsala universitet och jag hoppas att du får en positiv inblick i hur det är att jobba i Västerås stads skolverksamheter om du väljer att göra din verksamhetsförlagda utbildning i Västerås. Den röda tråden för samtliga insatser är motiverade och kunniga medarbetare. Till syvende och sist är det vad som händer i klassrummet som är det viktigaste. Du får gärna kontakta mig för att ytterligare diskutera hur vi kan höja kunskapsresultaten och ge alla elever i Västerås skolor chansen att lyckas.

Vicki Skure-Eriksson (C), ordförande grundskolenämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare