Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Villaägare: Västerås smiter från sitt ansvar för sprängskador

Vid senaste mötet den 27 juni i Västerås stadshus mellan Västerås kommun och Villaägarnas Projektgrupp hävdade Per Johansson såsom kommunens inställning att:

A. Skadorna på villorna på Norra Skälby, Norra Bäckby och Hälleborg inte beror på de sprängningar som utförts av Skanska på Västra Erikslunds affärsområde.

B. Skulle husskadorna ha sprängningarna som orsak är det inte Västerås kommuns ansvar.

Johanssons uttalande om ansvar och skadeorsak utgår enbart från rapporter från Nitro Consult och Sweco och han har inte läst det egna Nyttjanderättsavtalet, som reglerar ansvaret mellan kommunen och Skanska.

I Nitro Consults slutrapporter är det genomgående grundvattensänkningar, hårda vintrar och dåliga byggkonstruktioner som fått husen att skaka och gett sprickor i grund och fasad. Sweco konstaterar:

[…] eftersom inga grundvattenmätningar gjorts under perioden för anläggningsarbetena finns inget fog för den förklaringen. […] men skador har ändå konstaterats under tiden mellan för- och efterbesiktning.

(Sweco-RAPPORT 2011-05-30)

Vid ett byggplatsmöte på Västra Erikslund 18 juni 2009 besvaras frågor om uppkomna sprickor och huruvida någon geologisk undersökning har gjorts:

Kaj (Byström/Nitro Consult) svarar nej. Eftersom alla vibrationer avtar med avståndet och inte ökar där det är lera så ska detta inte spela någon roll vid mätning av vibrationerna i detta fall.[… och] att han inte har sett sprickorna själv men misstänker att dom har uppstått på grund av att spänningar har släppt. […] att spänningar finns i alla konstruktioner men så länge ingen rör huset så kommer dom inte fram. (Protokoll 2009-06-18 av Skanska/Sara Löfgren)

Villaägarnas Projektgrupp anser, att för ovanlighetens skull är det juridiska läget klart med avseende på kommunens två huvudpunkter A och B:

Punkt A motsäges av en prejudicerande HD-dom och dess förarbeten:

Ett bolag har genom sprängningsarbete orsakat en spricka i fasadputsen på en byggnad. […] Bolaget är därför enligt 1 och 3 §§ samma lag oberoende av vållande ansvarigt för eventuella skador som sprängningarna orsakat i omgivningen. (NJA 1992:136/ 1992-12-29)

Villaägarnas chefsjurist, Ulf Stenberg, har klart uttalat att Miljöbalken och Nyttjanderättsavtalet binder Västerås kommun vid ansvaret för eventuella skador, som orsakats av sprängningarna på Västra Erikslund:

Punkt B vederlägges helt av:

Problemet för Västerås kommuns del, är att det inte är möjligt att genom avtal med Skanska, avtala bort sitt gentemot villaägarna med Skanska solidariska ansvar. (Miljöbalken 32 kap 8 § 2 st/Villaägarnas Riksförbund /Ulf Stenberg/ Chefsjurist)

Nyttjanderättshavaren svarar gentemot Fastighetsägaren för skador och olägenheter som drabbar tredje man[…]. (Nyttjanderättsavtalet kapitel 10)

Vi noterar att tillämpningen av Nyttjanderättsavtalet kapitel 10 är olika beroende på vem som är tredje man. Biträdande stadsdirektören Kerstin Eneaus intervjuas i VLT den 4 mars om kommunens förhandlingar med Ikea, som har skadeståndskrav på 20–30 miljoner kronor till följd av de förseningar ibygget, som har förorsakats dem av Skanska.

Att dessutom Skanskas oberoende konsult dels har satt gränsvärden och utarbetat planläggningen av sprängningsarbetena men sedan också utvärderat och bedömt orsaken till de skador som har uppkommit, finner vi anmärkningsvärt.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel