Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindkraft stör både människa och elpris

Egenproducerad el från vindkraft har de senaste åren fått skattefördelar i form av befrielse från energiskatt med 36 öre/kWh.(energiskatt och moms) Vissa bostadsbolag samt kommuner utnyttjar detta och kan påvisa vinst, då de dessutom erhåller råpris cirka 30 öre/kW samt subventioner på 18 öre/kWh.

Denna skattereform snedvrider konkurrensen, gynnar vindkraft men missgynnar biokraft och småskalig vattenkraft inom subventionssystemet. (elcertifikatsystemet)

Skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft är olagligt, eftersom det strider mot EU:s statsstödsregler, visar en rättsutredning. En anmälan till EU kan leda till att kommuner som äger dagens skattebefriade anläggningar beskattas retroaktivt. Detta innebär dessutom att svenska staten kan anmälas för brott mot EUs statsstödsregler.

Med anledning av detta finns nu en promemoria inför budgetpropositionen 2016 om hur ett konkurrensneutralt stöd till förnyelsebar energi skall utformas.

Svensk energiomställning kommer att innebära nätkostnader på över 120 miljarder kronor, vilket framöver kommer att bli synliga på elräkningarna. I detta sammanhang måste satsningen på vindkraften ifrågasättas.

I Holland, Polen och Tjeckien höjs röster för att dra sig ur integrationen av den europeiska elmarknaden. Grannländerna till Tyskland vill förhindra att subventionerad tysk vindkraftsel dumpas på deras inhemska marknad.

Varje gång det är stark vind störtdyker det tyska exportpriset, vilket tidvis tvingar tyska priset under noll för att elöverskotten skall gå åt. En annan nackdel är nätstörningar och svårigheter att reglera ned den inhemska produktionen för att kunna ta hand om de tyska intermittenta elöverskotten.

Tyska producenter lider inte av detta eftersom vindkraftselen är starkt subventionerad med 50 öre/kWh. Den subventionerade elen orsakar stora störningar hos grannländer.

Traditionella elproducenter i grannländerna som räknar med stabila priser på baskraft från kol -och gaskraft får sina kalkyler förstörda av elöverskott från tysk vindkraft vid stark vind. Nedläggningar kan komma i fråga.

Detta är avsikten. Vindkraft att slå ut fossilkraften, men vad händer när det inte blåser. Reglerkraften (kol och gas) måste finnas kvar i full skala, dess överlevnad kommer att kräva ekonomiskt stöd.

Subventioner till både förnybar och traditionell el fordras, en så kallad effektmarknad.

Svenska Kraftnät bygger en stark förbindelse med Tyskland, som dock fruktar att svenskt vindkraftsöverskott skall dumpas på tysk marknad. Sverige och Tyskland finns i samma vindkorridor.

Förhoppningen är att vindkraftssatsningen upphör och ersätts av solkraft, vilket vore en lättnad för de tusentals människor som lider av att tivoliliknade vindparksparker planeras i deras närhet, raserar natur och medför olägenheter.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel