Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

VLT den mest anmälda morgontidningen i fjol – men inga fällningar

16 gånger blev VLT anmäld till Pressens Opinionsnämnd, PON, för sin journalistik i fjol, mest av alla morgontidningar i landet. Ingen av de avgjorda anmälningarna har dock lett till en fällning.

Annons

Alla som är missnöjda med publicerad journalistik i kvälls-, morgon- och veckotidningar samt tidskrifter kan göra en anmälan till Pressens Opinionsnämnd som är branschens eget självgranskningsorgan.

Daniel Nordström välkomnar anmälningar mot tidningen och poängterar att VLT inte blev fälld under 2016.

Under 2015 blev VLT anmäld 5 gånger – i fjol hade siffran mer än tredubblats till 16 anmälningar. Under 2016 fick också VLT en ny ansvarig utgivare: chefredaktör Daniel Nordström som tillträdde den 1 februari förra året.

Hur kommenterar du det faktum att anmälningarna blivit så många fler hittills under din tid som chefredaktör?

– Man kan ju fråga sig om vi har ändrat vår journalistik. Jag kan inte riktigt svara på om det finns en skillnad mot hur det var under tidigare utgivare. Jag kan konstatera att vi fått 16 anmälningar men noll fällningar. Det är en bra nivå, säger Daniel Nordström.

– Att antalet anmälningar stiger och blir många ser jag inte som något problem, tvärtom är det bra om många anmäler och vill testa systemet. Jag tror att en anledning till att anmälningarna mot VLT blivit fler är att jag aktivt uppmanat folk som ringt till mig att om de har synpunkter på det vi publicerat så ska de anmäla oss.

Daniel Nordström fortsätter:

– Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi inom media har den transparensen att vi blir granskade av opinionsnämnden för att vi ska få ett kvitto på vilken nivå vi ligger på inom journalistiken.

Hela branschen har gått mot fler och fler anmälningar till PON de senaste åren. Under 2016 inkom 526 anmälningar till PON. Flest anmälningar gjordes mot Expressen/Göteborgs-Tidningen/Kvällsposten (95) och Aftonbladet (52). Aftonbladet fälldes inte vid någon av anmälningarna, medan Expressen/GT/KvP fälldes två gånger.

Siffrorna är hämtade ur Pressombudsmannens årsberättelse. Där konstaterar Pressombudsmannen, PO, att "Expressens höga siffra när det gäller anmälningar beror av allt att döma på att tidningen valt att införa en knapp vid varje nyhetsartikel på expressen.se som leder till PO:s elektroniska anmälningsblankett. En åtgärd som visar att utgivaren är positiv till etisk granskning av det egna materialet. Det vore en välkommen utveckling om andra tidningar valde att finna liknande tekniska lösningar."

Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare på VLT i Västerås samt på Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Sala Allehanda, Fagersta-Posten, Länstidningen i Södertälje, Norrtelje Tidning och Nynäshamns-Posten.

Har VLT funderat på att göra det ännu lättare att kunna anmäla tidningen genom ett liknande system?

– Ja, det är en bra idé som jag skulle kunna tänka mig att införa. Vi får se. Det är som sagt viktigt att vi är öppna med vår verksamhet och att vi också bjuder in till att bli granskade.

– Sedan ska man ha med sig att en av anledningarna till att antalet anmälningar mot tidningarna ökat är de politiska anmälningarna blivit fler. Det är politiska grupperingar, SD-svansen, som satt i system att anmäla.

VLT strävar efter att ligga "på rätt sida" de pressetiska gränserna så att PON-fällningar undviks, enligt Daniel Nordström, som dock poängterar att det ändå kan finns tillfällen då det är rätt att göra en annan bedömning är Pressens Opinionsnämnd.

– Det är ändå åsikter och bedömningar. Som utgivare kan man tolka de pressetiska reglerna på ett annat sätt än nämnden och då kan det vara motiverat ändå, även om man skulle bli fälld. Det jag inte vill att VLT ska råka ut för är att vi skulle bli fällda på grund av slarv, misstag eller liknande.

Tio-i-topp anmälningar till PON under 2016

1. Expressen/GT/KvP – 95

2. Aftonbladet – 52

3. VLT – 16

4. Dagens Nyheter – 14

5. Svenska Dagbladet – 11

5. Sydsvenskan – 11

7. Hallandsposten – 9

7. Helsingborgs Dagblad – 9

7. Upsala Nya Tidning – 9

10. Göteborgs-Posten – 8

Av tidningarna på listan var det bara Expressen (2) och Svenska Dagbladet (1) som fäldles för sina publiceringar.

Tre-i-topp PON-fällningar under 2016

1. Hänt Extra – 3

2. Expressen – 2

2. Dagen – 2

Hänt Extra fälldes efter två anmälningar av Laila Bagge och en av Bianca Ingrosso.

Fakta

Anmälningar av publicerat material går först till allmänhetens pressombudsman (PO) som väljer om anmälningen ska avskrivas eller gå vidare till PON. Om pressombudsmannen skickat ett ärende vidare till nämnden, granskar nämnden ärendet och friar eller fäller tidningen bakom publiceringen.

Pressens Opinionsnämnd kan formulera en fällning på tre olika sätt. Om tidningen ”åsidosatt” god publicistisk sed rör det sig om ett mindre fel. I normalfallet har tidningen ”brutit” mot god sed. I sällsynta fall anser nämnden att tidningen ”grovt brutit”.

Nämnden består av en ordförande och tre viceordförande, åtta ordinarie ledamöter och suppleanter från pressen (Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen och Sveriges Tidskrifter), samt sex ordinarie ledamöter och suppleanter från allmänheten.

Ordförandena är erfarna jurister och utses av Pressens Samarbetsnämnd.

Varje organisation i Pressens Samarbetsnämnd utser också två ledamöter och suppleanter var.

Ledamöterna för allmänheten utses av chefsjustitieombudsmannen och ordföranden för Sveriges Advokatsamfund.

Presidium: Hovrättspresident Fredrik Wersäll (ordförande), justitierådet Agneta Bäcklund (vice ordförande), justitierådet Anders Eka (2:e vice ordförande) och justitierådet Stefan L Johansson (3:e vice ordförande).

Ledamöter utsedda av pressen: Martin Ahlquist, Clas Barkman, Ann Norrby, Rino Rotevatn, Sofia Olsson Olsén, Magnus Alselind, Lena Hörngren och Hans Larsson.

Ledamöter representerande allmänheten: generalsekreteraren Elisabeth Dahlin, ordföranden Sture Nordh, verkställande direktören Kerstin Hessius, advokaten Leif Ljungholm, tidigare verkställande direktören Anitra Steen och ordföranden Göran Gräslund.

Annons