Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

VLT klandras för artikel om skolbråk

Mediernas Etiknämnd klandrar Vestmanlands Läns Tidning för publiceringen där en skolflicka oemotsagt pekas ut som skyldig till en långvarig konflikt mellan flickan själv och en jämnårig pojke. Med särskild hänsyn till flickans unga ålder är publicitetsskadan att betrakta som oförsvarlig.

Den 4 maj 2019 publicerade vlt.se en artikel med rubriken Skola löste konflikt – genom att stänga in x-årig elev på rasten: ”Sa att jag inte ville”. Artikeln publicerades i den tryckta utgåvan samma dag med rubriken Löste konflikt genom att stänga in elev på rasten.

I ingressen stod att efter en långvarig konflikt med en annan elev stängdes den xåriga pojken in i klassrummet på rasten, trots att det var han som var utsatt. Läraren hade också medgett att hon glömt att informera föräldrarna. Skolverket var kritiskt och menade att alla elever hade rätt att vara ute på rasten och att de skulle känna sig trygga med det.

Konflikt med jämnårig

Anledningen till att pojken hade tvingats vara inne var en långvarig konflikt med en jämnårig elev på skolan.

”– Hon låter honom inte vara ifred, är jättenärgången och till slut tröttnar han och puttar till henne. Han har också dragit omkull henne”, sade mamman.

Mamman berättade också att sonen inte ens fick vara ifred på fritiden. Pojken själv tyckte att han hade stort tålamod, men när flickan aldrig gav sig tröttnade han.

”– Då lägger jag ner henne på marken och går därifrån”, sade han.

Konflikterna på skolgården gjorde också att skolarbetet blev lidande för pojken.

Anmälan: Utsatt för kränkningar

Publiceringen anmäldes av flickans mamma. I artikeln skrev tidningen att pojken var utsatt av flickan. Det stämde inte. Verkligheten var att pojken gjorde flickan illa och att han ständigt mobbade henne. Hon hade inte gjort något mot honom, men pojken hade utsatt henne för många kränkningar.

Tidningen: Inte fokus på skuldfrågan

Tidningen svarade genom ansvarig utgivare Daniel Nordström. När en tidning skrev om minderåriga var det särskilt viktigt med en god pressetik, säkra källor och faktagranskning.

I denna typ av fall fanns i regel alltid olika versioner av vad som hade inträffat. Tidningen pratade därför med olika personer inför publiceringen. Den samstämmiga bilden var att pojken var utsatt. Artikeln var faktabaserad och korrekt.

I artikeln skrev tidningen om både pojkens och flickans agerande. Fokus låg emellertid inte på skuldfrågan, vilket av barnens fel det var.

PO: Skulden läggs på flickan

PO menar att det finns ett allmänintresse av att skriva om skolors hantering av konflikter mellan barn och hur det påverkar skolmiljön. Samtidigt är barn en särskilt skyddsvärd grupp, varför tidningen noggrant bör överväga om identifiering av ett omskrivet barn är möjlig.

Enligt artikeln är pojken ”utsatt” för flickans beteende. Pojkens agerande beskrivs endast som reaktioner på flickans agerande. Skulden för den långvariga konflikten läggs därigenom på flickan. Tidningen har inte publicerat barnens namn. Men i artikeln anges att pojken och flickan går på [skola angiven] och att de är x år.

Utifrån dessa uppgifter kan en viss krets förstå vilka de inblandande barnen är, exempelvis lärare, elever och föräldrar med koppling till skolan. Även om vissa personer redan känner till konflikten, kan det inte antas att alla i denna krets kände till detaljerna, eller att de hade en uppfattning om vem som var ansvarig.

Har inte fått komma till tals

Flickan och hennes föräldrar kommer inte till tals i artikeln. Eftersom det inte har angetts i artikeln eller i skriftväxlingen i ärendet, utgår PO från att tidningen inte heller har sökt dem för en kommentar.

Att tidningen har haft flera källor som stödjer pojkens version av konflikten, fråntar inte tidningen ansvar att erbjuda flickan och hennes föräldrar en möjlighet att ge sin version. Flickans uppfattning, enligt hennes mamma, är dessutom att det är pojken som har kränkt och mobbat henne.

Det kan antas att situationen påverkar flickans vardag i stor utsträckning, särskilt eftersom konflikten är med en jämnårig pojke som går i samma skola. Även om de enskilda händelserna som beskrivs i artikeln är av mindre allvarligt slag, har flickan oemotsagt presenterats som den som bär skulden för den långvariga konflikten. Sådana uppgifter är känsliga, i synnerhet för ett x-årigt barn. Det medförde en beaktansvärd publicitetsskada för flickan.

Med särskild hänsyn till hennes unga ålder är publicitetsskadan att betrakta som oförsvarlig. Tidningen bör därför klandras.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar PO:s bedömning att anmälaren har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.