Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västerås stad och Omsorg: Inga indikationer på brister på äldreboende i enlighet med medierapportering.

Annons

Rutiner för kvalitet i äldreomsorg säkras

VVO svarar som kommunal utförare om kvalitet i äldreomsorg

Västerås stad Vård och Omsorg (VVO), den kommunala utföraren, arbetar liksom privata aktörer på uppdrag av äldrenämnden i Västerås. I uppdragsbeskrivningar tydliggörs de krav som äldrenämnden ställer på verksamheten. Till uppdraget fördelas ekonomiska resurser beroende på uppdragets storlek och innehåll.

Förutom uppdragsbeskrivningen har verksamheten också lagstiftning och riktlinjer att följa. Socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och arbetsmiljölagen är exempel på viktiga lagar att följa. Viktiga delar i lagstiftning och riktlinjer är de som reglerar verksamhetens skyldighet att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Uppföljningar görs både när det gäller vad de boende tycker om verksamheten och vad medarbetarna tycker om sin arbetssituation.

Utifrån ovanstående gör VVO kontinuerliga uppföljningar. Uppföljningar görs både när det gäller vad de boende tycker om verksamheten och vad medarbetarna tycker om sin arbetssituation. Även hur verksamheten lyckas leva upp till de kvalitetskrav som finns uttalade i uppdraget följs upp. Uppföljningar görs bland annat i form av enkäter, journalgranskningar, analyser av rapporterade avvikelser, djupintervjuer samt genom egenkontroller.

Förutom de egna uppföljningarna som VVO genomför granskas verksamheterna också av beställande nämnd och ibland av Inspektionen för vård och omsorg. Utifrån såväl interna som externa granskningar, finns i dagsläget inga indikationer på brister i enlighet med det som just nu rapporteras i media. Vi ser allvarligt på det som beskrivs i media, då vårt mål är att alltid erbjuda en vård och omsorg av rätt kvalitet, vilket vi också självklart vill att alla våra kunder, anhöriga och medarbetare ska känna.

VVO har en väl genomarbetad process för det systematiska kvalitetsarbetet

VVO har en väl genomarbetad process för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar ständigt med att utveckla denna där hantering av synpunkter och klagomål, rapportering av avvikelser och egenkontroller är viktiga instrument för att säkra uppdraget.

VVO kommer att arbeta för att ytterligare säkra att rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet följs. Detta i syfte att fånga förbättringsområden och framgångsfaktorer.

Detta gör VVO genom att:

• Allas skyldighet att rapportera avvikelser eller missförhållanden återigen kommuniceras på samtliga enheter.

• Fortsätta skapa förutsättningar utifrån det samverkansavtal som finns mellan arbetsgivare och fackliga organisationer för att på så sätt ta tillvara på medarbetarnas tankar om hur vården kan utföras på bästa sätt för de vi är till för och enligt de uppdrag och resurser VVO tilldelas

• Egenkontrollerna utökas.

• Medicinsk ansvarig sjuksköterska får i uppdrag att säkra följsamhet av fastställd rutin för delegering.

Jonas Cronert

ordförande i styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg

Tobias Åsell

tillförordnad direktör för Västerås stad Vård och Omsorg

Läs mer:

Efter kritiken: Nu ska Solveig Nilsson praktisera på äldreboende

Insändare: Cheferna i äldreomsorgen måste reagera

Krönikör på ledarsidan: Lena Hörngren: Dusch av robot i framtidens äldreomsorg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons